Pureza de María Sant Cugat

LA LUZ DE BELÉN

DSC_0002

El proyecto es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con la colaboración de Scouts de diferentes países de Europa y otros continentes, reparten la Luz de la Paz encendida cada año por un niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén. La distribución de la Luz de la Paz a todos los países participantes se realiza desde Viena. Allí, unas semanas antes de Navidad, se reparte la Luz a todas las delegaciones asistentes para que la hagan llegar a sus respectivos países con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza. Posteriormente, los Scouts y las Guías la distribuyen por parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y otras asociaciones de sus respectivos pueblos y ciudades.
“Luz en mi sendero” es el lema de este año.
La Luz de la Paz de Belén llegó el domingo 13 de diciembre a la Iglesia de San Francisco, Teruel. Desde allí partieron numerosas delegaciones para distribuirla por todos los rincones de España

FotosDSC_0002

El projecte és una iniciativa dels Escoltes i Guies d’Àustria que, amb la col·laboració de Scouts de diferents països d’Europa i altres continents, reparteixen la Llum de la Pau encesa cada any per un nen o nena austríac a la cova del Naixement de Jesús a Betlem. La distribució de la Llum de la Pau a tots els països participants es realitza des de Viena. Allà, unes setmanes abans de Nadal, es reparteix la Llum a totes les delegacions assistents perquè la facin arribar als seus respectius països amb un missatge de Pau, Amor i Esperança. Posteriorment, els escoltes i les guies la distribueixen per parròquies, llars particulars, hospitals, residències d’avis, presons i altres associacions dels seus respectius pobles i ciutats.
“Llum en el meu camí” és el lema d’aquest any.
La Llum de la Pau de Betlem va arribar el diumenge 13 de desembre a l’Església de Sant Francesc, Terol. Des d’allí van partir nombroses delegacions per distribuir-la per tots els racons d’Espanya

Fotos

Més articles