Permanencia

El Col·legi ofereix el servei opcional de permanència per a les famílies que ho necessitin.

 

 

Horari de permanència: 

 

De Dilluns a Divendres de 8:00 h a 9:00 h i de 17:00 h a 19:00 h