Noves Tecnologies

ROBÒTICA 4 EP, 5 EP i 2n ESO

EL NOSTRE COL·LEGI APOSTA PER LA INTRODUCCIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES DES D’EDATS PRIMERENQUES.

A L’ASSIGNATURA DE ROBÒTICA UTILITZEM l’ADREÇ DE LA CASA ALEMANYA FischertTechik, GRÀCIES AL QUAL, A MÉS DE MUNTAR DIVERTITS MÒDULS, L’ALUMNAT S’ INICIA CONCEPTES COM:

 • PENSAMENT ALGORÍTMIC.
 • DISPOSITIUS ELECTRÒNICS: ACTUADORS, SENSORS, MOTORS, LEDS.
 • TÈCNICA D’INSTAL·LACIÓ I COMUNICACIÓ ROBOT-ORDINADOR..
 • TÈCNIQUES DE DETECCIÓ I REPARACIÓ D’ERRORS.
FISCHERTECBT
arduino-bajolibreta

TECNOLOGIA 4t ESO

L’ASSIGNATURA DE TECNOLOGIA DE 4t ESO ES TREBALLA PER PROJECTES AMB L’OBJECTIU QUE L’ALUMNAT CONSOLIDI LES FASES D’UN PROCÉS  TECNOLÒGIC. 

UTILITZANT LA PLACA D’ ARDUINO UN COM A BASE, ES REALITZEN ELS SEGÜENTS PROJECTES:

 • PRÀCTIQUES INICIALS AMB LA PLACA DE CONTROL ARDUINO.
 • INICIACIÓ A LA DOMÒTICA A TRAVÉS DEL DISSENY, CONSTRUCCIÓ I AUTOMATITZACIÓ, UTILITZANT ARDUINO.
 • CONSTRUCCIÓ D’UN CONTROLAT PER BLUETOOTH,UTILITZANT EL MÒBIL I LA PLACA D’ ARDUINO.
 • TÈCNIQUES DE DETECCIÓ I REPARACIÓ D’ERRORS.

TIC 4t ESO

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC): 

 • S’INTRODUEIX EL LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ JAVA.. ELS/LES ESTUDIANTS ES PREPAREN PER A PARTICIPAR EN EL CONCURSHP CodeWars.
 • ES REALITZEN PROJECTES DE DISSENY DE PÀGINES WEBs, UTILITZANT WordPress.com.
 • TREBALLEM AMB L’ENTORN DE DESENVOLUPAMENT DE GOOGLE LABS, APP INVENTOR, PER A REALITZAR APLICACIONS AMB ANDROID..
 • UTILITZEM PROGRAMES DE DISSENY CAD I IMPRESSORA 3D..
índice