Internacionalització

PET Y FIRST

Preparem l’alumnat per als exàmens de Cambridge, PET i FCE.

HOME TO HOME

Oferim per als alumnes de Primària, durant una setmana lectiva, immersió lingüística en una casa de colònies.

PROFESSOR NADIU

Comptem amb professors nadius d'anglès a les etapes d'Educació Infantil i ESO.

PROFESSORS AUXILIARS NADIUS

Comptem amb l'ajuda d'auxiliars de conversa de parla anglesa, que col·laboren en diferents cursos en les hores de taller per potenciar la conversa entre l’alumnat.

INTERCANVI AMB ALEMANYA, EE.UU. i REGNE UNIT

Oferim intercanvi d'una setmana per a l’alumnat de l'ESO que cursa l'optativa d'Alemany, i un mes en EE.UU. per a alumnes de Batxillerat.

OPTATIVES D’ ALEMANY i FRANCÈS

Oferim la matèria optativa d'Alemany com a segona llengua estrangera a partir de 2n d'ESO i a 4t d'ESO, s'ofereix Francès com a tercera llengua optativa.

COMPROMÍS AMB L’APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES.

 

El nostre col·legi és ferma en l’aprenentatge de llengües estrangeres. Per això oferim un seguit d’activitats enfocades a millorar el nivell del nostres alumnat al llarg de les diferents etapes educatives.

LEER MÁS

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL:

Els petits tenen fins a 5 hores d’anglès a la setmana, amb mestres nadius britànics.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Es creen grups de nivell alt, perquè els nostres alumnes tinguin l’oportunitat de presentar-se a l’ examen oficial “Preliminary English Test” de la Universitat de Cambridge.

EEDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Es reforça el “listening” i “speaking”, introduint vocabulari nou amb l’ajuda d’auxiliars de conversa nadius.

BATXILLERAT:

Es preparen els alumnes per presentar-se a l’ examen oficial “First Certificate” de la Universitat de Cambridge.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DES DE LA PRIMERA ETAPA EDUCATIVA.

 

La immersió lingüística des d’Educació Infantil és bàsica per al correcte aprenentatge de qualsevol idioma. Per això el nostre centre ofereix educació en llengua anglesa des de P3 fins a Batxillerat. I Alemany i Francès com Optativa a l’ESO.

LEER MÁS

AMPLIEM ELS CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM amb altres activitats com:

 

 

  • Hores de taller en anglès (a EP i ESO)

 

  • Una setmana d’immersió lingüística a Ed. Primària.

 

  • Exàmens de Cambridge a 5è i 6è d’Educació Primària, 3r d’ESO i Batxillerat.

 

  • Hores de Ciències Naturals en anglès a 1r d’ESO, com a llengua vehicular.

 

  • Agrupació d’alumnes per nivells i desdoblament a 3r, 4t ESO i Batxillerat, per aprofundir en la comprensió lectora, auditiva, expressió escrita i oral.

 

  • Activitats CLIL (activitats transversals en anglès) en Llatí a 4t ESO.