Educació Infantil

A Pureza de María ajudem als nostres infants a construir i desenvolupar la seva personalitat i autoestima.

CONEIX LA NOSTRA METODOLOGIA
FORMACIÓ INTEGRAL

L’educació infantil és una etapa molt important per a la formació integral de la persona. En ella, l’infant comença a construir la seva personalitat, la seva autoestima i a desenvolupar la seva intel·ligència.

Per aquest motiu, a Pureza de María, ajudem els nens i les nenes a desenvolupar les seves capacitats mitjançant l’experimentació, el pensament, el joc i la relació amb els altres.

PROJECTES INNOVADORS

Duem a terme projectes innovadors per a potenciar les intel·ligències múltiples; el principal objectiu dels quals és que l’infant sigui l’únic protagonista del seu ritme d’aprenentatge, es mostri feliç i segur d’ell mateix i es garanteixi el seu desenvolupament integral.

A la nostra escola facilitem un tracte personalitzat amb cada família i amb els infants, afavorint així que creixin amb una bona autonomia i se sentin capaços d’aconseguir tot el que es proposin en la seva vida.

LA NOSTRA METODOLOGIA
  • Aplicació del mètode entusiasmat des de p3 fins a l’eso (mètode onmat).
  • Llenguatge musical, partint de la sensibilització i ampliant gradualment els seus conceptes.
  • Educació en valors.
  • Destreses i rutines de pensament.
  • Treball cooperatiu
  • Mapes mentals
  • Estimulació primerenca.
  • Projectes de comprensió introduïts per pbl (aprenentatge basat en problemes).
  • Projecte de lectoescriptura propi (ipleca), que respecta el ritme individual de cada nen.
LLENGÜES ESTRANGERES

English in Infants offers young children an attractive and stimulating introduction to English through a combination of fun activities with native speakers.
All children love to listen to stories and dress up. Through stories, they learn about important social values and how to behave in different situations.
The children thoroughly enjoy learning and practising vocabulary singing, dancing and playing games.
They love learning through projects and crafts.
Through role play, the children learn to use vocabulary appropriately. Each year, English assistants work with us, helping with conversation activities in small groups. This is a great opportunity for the children to learn about different cultures.
All these activities and more are how the children learn English in a useful and stimulating way.
.

Guia de l’alumnat Educació Infantil Curs 2019-2020