Identitat Cristiana

“La nostra missió és la de formar cors;

 

¡QUINA HERMOSA MISSIÓ! “

 

(Madre Alberta)

FAMILIA ALBERTIANA

FAMILIA ALBERTIANA

FOC

FOC

FOC

PROYECTO ILUSIÓN

PROYECTO ILUSIÓN

DEJA HUELLA

DEJA HUELLA

ACTIVIDADES PASTORALES

ACTIVIDADES PASTORALES

L’acció Pastoral de Pureza de Maria és un servei prioritari dins de les seves obres i la seva oferta es fa extensiva a tots aquelles persones que es relacionen amb l’Institut; pretén una educació integral de la persona (formació en la fe, formació humana i formació social) amb una clara finalitat evangelitzadora; té la seva arrel en la missió de Crist i de l’Església Catòlica partint de la realitat concreta de la societat actual i compta amb la col·laboració de tota la comunitat religiosa, de tots els professors i professores, pares, mares i personal no docent dels nostres Col·legis.

 

 

 

Des de l’àmbit pastoral treballem per oferir una educació d’avantguarda; que uneixi eficaçment la innovació amb la tradició.

 

 

 

Que promogui sistemàticament la síntesi entre fe, cultura i vida i que garanteixi l’atenció individual a tots l’alumnat per aconseguir la seva integració i el seu creixement com a persones.

 

 

 

D’aquesta manera, els nostres alumnes desenvoluparan les fortaleses més apropiades per fer front als reptes canviants de la societat.

 

 

Treballem per aconseguir la màxima col·laboració i implicació de les famílies en el nostre Projecte Educatiu, potenciant la formació dels pares perquè assumeixin amb il·lusió la seva responsabilitat com a primers educadors dels seus fills, fent créixer dia a dia el seu sentit de pertinença a la família de la Puresa.

 

 

Per mantenir un equip humà que desenvolupi al màxim les seves competències, innovador, motivador, capaç de treballar en equip, en contínua adaptació al canvi, que s’identifiqui i comparteixi la missió de Puresa de Maria.

 

 

I per ser percebuts com a Comunitat Educativa Cristiana referent de qualitat educativa en l’entorn i agent de transformació positiva del mateix. Oferir a la societat ciutadans compromesos amb els problemes socials del moment, amb els nous reptes de l’Església i amb la cura del medi ambient.

 

 

 

“Els esforços de les Germanes es dirigiran a formar en els seus alumnes conviccions i sentiments,”

 

fent que per si mateixos fugin del mal i anhelin el bé”

 

 

(Madre Alberta)

 

 

 

Algunes formes de dur a terme l’acció pastoral en el nostre col·legi són:

 

  • Catequesi de Primera Comunió, Eucaristia, Convivències i recessos, Catequesi de Confirmació.

 

  • Un cop a la setmana, comptem amb la col·laboració dels pares.

 

  • Des de 3r EP fins a 2n de Batxillerat. Cada 8 o 15 dies segons el curs, des de l’hora d’Expressió de la Fe que tenim amb els alumnes preparada per les Religioses i amb la col·laboració dels tutors i tutores.

 

 

  • Els alumnes de 4t ESO, es preparen per rebre el do de l’Esperit i així poder ser testimonis de Jesús en la nostra societat, en el nostre ambient.