Escola verda

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. La nostre Escola vol formar par d’aquest projecte i anem fent passos petits però constants i volem aconseguir aquets tres grans objectius:

• Incorporar, de forma progressiva i constant els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
• Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
• Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.