Educació Secundària

En aquesta etapa, determinant en la formació del nostre alumnat, considerem important seguir potenciant totes les seves capacitats i competències, així com el seu sentit ètic i social ja que en un futur no molt llunyà seran membres adults de la nostra societat.

Per a això, a Pureza de Maria fomentem l’APRENENTATGE CONTINU, acompanyats en tot moment, en un  AMBIENT DE FAMÍLIA SOLIDARITAT.

APRENENTATGE CONTINU

Els nostres alumnes consoliden els hàbits d’estudi i treball i adquireixen els elements bàsics de la cultura. Especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

ACOMPANYAMENT

El nostre alumnat s’obre pas en el camí de la vida, a través d’un discerniment real de les seves capacitats i dels seus somnis, per això promovem:

 • Tutories setmanals i atenció personalitzada als nostre alumnat.
 • Acompanyaments en el seu procés de creixement en la fe.
 • Formació de grups reduïts per a aquells alumnes amb dificultat en l’aprenentatge.
 • Jornades Orienta, en el nostre desig d’oferir un ampli ventall de possibilitats.
 • Suport del Departament d’Orientació al servei de l’alumnat per promoure l’atenció a la diversitat i l’orientació acadèmica i professional.

 

 • Itinerari d’educació afectiva i sexual: Teen Star i Desarrollo y Persona.
COMPROMÍS I SOLIDARITAT

Compromesos amb el seu entorn, el nostre alumnat, promou la solidaritat i pren consciència de la realitat que els envolta a través de campanyes, en què col·laboren activament:

 • Recollida d’aliments i Dejuni voluntari.
 • Marxa solidària iDia de la pau.
 • Campanya de Nadal..
AMPLIACIÓ D’ HORITZONS

El nostre alumnat coneix i gaudeix de les grans possibilitats que s’obren al seu voltant, a través de la participació en:

 • Concursos i activitats obertes a Sant Cugat.
 • Sortides culturals trimestrals dins de la Comunitat Autònoma.
 • Intercanvis amb l’estranger: Anglaterra i Alemanya.
 • Vivència compartida d’experiències amb altres escoles Pureza de María d’Espanya:
  • Trobada anual a Taizé (França)
  • Camí de Sant Jaume
  • Olimpíades Pureza de María
  • Moviment Foc
AMBIENT DE FAMÍLIA

A la gran família de la Pureza som conscients de la importància de la implicació de les nostres famílies en la tasca educativa. Així doncs, fomentem la comunicació entre el col·legi i la família a través de diferents mitjans:

 • El tracte personalitzat amb les famílies en les tutories de pares i les reunions d’inici de curs.
 • La plataforma EDUCAMOS
 • La pàgina web: www.pmaria-santcugat.org
 • Les RRSS: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube

 

 • L’Associació de Pares i Mares (AMPA)
ESCOLA VERDA

En unes instal·lacions excel·lents, envoltats de natura i aire pur, els nostre alumnat, es prepara per a una reeixida incorporació a estudis posteriors o al món laboral. Alhora, prenen consciència de la importància del reciclatge i del respecte pel medi ambient.

1r ESO

Optatives

 • Social and Emotional Learning (1r i 2n quadrimestre).
 • More than Words (1r i 2n quadrimestre).
 • Esport (1r i 2n quadrimestre).
 • Sing Along (1r i 2n quadrimestre).
 • Vegetable Garden (1r i 2n quadrimestre).

 

Complementàries

 • Laboratori de ciències (1r i 2n quadrimestre)
 • Sciences (1r i 2n quadrimestre)
 • Moral i vida
 • Informàtica
 • Expressió de la fe
2n ESO

Optatives

 • Esport (2n quadrimestre).
 • Primers auxilis (1r i 2n quadrimestre).
 • Plats i Olles (1r i 2n quadrimestre).
 • Teatre (1r quadrimestre).
 • Costura (2n quadrimestre).
 • Segona llengua estrangera: Alemany (anual).
 • Robòtica (anual).

 

Complementàries

 • Moral i vida.
 • Taller d’art.
 • Taller de comprensió lectora.
 • Informàtica
 • Expressió de la fe

ASSIGNATURES OPTATIVES I COMPLEMENTÀRIES

3r ESO

Optatives

 • Bloc 2.0 (1r i 2n quadrimestre).
 • Digital Photography (1r i 2n quadrimestre).
 • Emprenedoria (1r i 2n quadrimestre).
 • Cultura Clàssica (1r i 2n quadrimestre).
 • CIATE: Curs d’iniciació a tècnic d’esport (anual).
 • Segona llengua estrangera: Alemany (anual).
 • Segona llengua estrangera: Francès (anual).

 

Complementàries

 • Taller d’anglès.
 • Fonaments del diàleg religiós.
 • Taller d’art.
 • Informàtica
 • Expressió de la fe.
4t ESO

Específiques d’opció

 • Física i química.
 • Biologia i geologia.
 • Tecnologia
 • Economia
 • Llatí
 • Ciències aplicades a l’activitat professional.

 

Específiques

 • Filosofia
 • Segona llengua estrangera: Alemany.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Educació plàstica, visual i audiovisual.
 • Música

 

Complementàries

 • Taller d’anglès.
 • Taller de Francès.
 • Taller d’humanitats.
 • Moral i vida.
 • Laboratori de Física i Química.
 • Expressió de la fe.
Normatives
Guia de l’alumnat ESO Curs 2019-2020
Criteris Generals d'Avaluació Curs 2019-2020