Educació Primària

Al col·legi Pureza de María treballem perquè l’alumnat d’aquesta etapa educativa, consolidi hàbits de treball cooperatiu i individual, així com estratègies de pensament que els acompanyaran al llarg de la seva vida.

Els nostres mètodes faciliten l’aprenentatge de l’expressió, comprensió oral, escriptura, lectura i càlcul. A més, l’adquisició de les nocions bàsiques de la cultura, les capacitats motrius, l’equilibri personal, els hàbits de convivència i d’actuació social, l’estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. Tot això garantirà al nostre alumnat una formació integral que els prepara per als reptes de l’educació secundària obligatòria.

Proyecte IPLECA

Integrar, Pensar, Llegir, Escriure, Crear, Actuar.

És un mètode de lectoescriptura propi dels col·legis Pureza de María. El mètode treballa les estructures comunes de les llengües impartides, aprofundint en l'expressió oral i escrita.

Entusiasmat

Mètode que treballa les matemàtiques a partir de les Intel·ligències Múltiples.

Metodologia Innovadora que fomenta el pensament lògic i deductiu. Ensenya estratègies de pensament matemàtic, introduint els conceptes d'una manera experiencial i divertida.

Projectes de Comprensió

Integrar, Pensar i Crear.

Es treballen assignatures mitjançant projectes on es busca la comprensió dels aprenentatges a través de les Intel·ligències múltiples.

Mapes Mentals i Habilitats de Pensament

Ensenyem a ser Creatius, Resolutius i Autònoms.

Mètodes que ajuden l’alumnat a organitzar els seus aprenentatges de manera lingüística i visual. Que ajuden a aprendre de manera creativa i resolutiva l'aplicació de l'aprenentatge a noves situacions.

PBL i Design for Change

Sent, Imagina, Actua, Comparteix i Avalua.

Mètode que facilita que l’alumnat pugui millorar i transformar un aspecte del seu entorn, aconseguint més confiança en ells mateixos, reforçar l'empatia i resoldre problemes de la vida real.

Es fomenta la participació i l’aportació d’idees i l’alumnat aprèn a compartir opinions, a ser crítics i treballar respectant els altres. Aprenen investigant i manipulant per arribar a conclusions. És una etapa de canvis, tant personals com acadèmics on, tot i que guiats, deixem que creixin en autonomia, sent els protagonistes dels seus aprenentatges.

Tallers

Oferim Tallers de Laboratori, Cuina, Teatre, Robòtica, Taller d'Art, Invents i Comunicació.

En aquests espais d'aprenentatge l’alumnat s’implica d'una manera activa i experiencial.

Dansa i música

Formació en un instrument

Anglès

Activitats amb Professor Nadiu

Concursos i Jocs Florals

Educació en valors cívics

Convivències anuals a Monte Alberta.

Guia de l’alumnat Educació Primària Curs 2019-2020