Batxillerat

FOMENTEM VALORS perquè els nostre alumnat es formi intel·lectualment i emocionalment, adquirint coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

CREIXEMENT INTEL·LECTUAL

El nostre alumnat es forma intel·lectualment, adquirint coneixements que els permetin incorporar-se al món universitari o laboral, a través de:

 

Grups reduïts que afavoreixen la seva formació.

 

Professorat altament qualificat i implicat.

 

Seguiment personalitzat per part del tutor i el professorat.

 

Experiència contrastada, de més de 40 anys. Excel·lent nivell i prestigi, recolzat pels bons resultats obtinguts, en la preparació dels nostres alumnes per a la universitat.

 

Grups de conversa en anglès en horari lectiu amb professorat nadiu. Preparació, en horari escolar i grups reduïts, per presentar la prova de First Certificate amb professorat nadiu.

CREIXEMENT HUMÀ

Els nostres alumnes es preparen humanament, adquirint habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa o a l’educació superior, amb responsabilitat i competència, mitjançant:

 

L’equilibri entre tradició i innovació.

 

L’aprenentatge autònom i el treball en equip.

 

L’ambient de treball i responsabilitat en un clima de família i respecte.

 

 

Mètodes d’investigació apropiats, mitjançant el Treball de Recerca, una eina que els permet aprofundir en coneixements dins de les branques del batxillerat científic, tecnològic, social, sanitari i humanístic.

 

COMPROMÍS I SOLIDARITAT

Compromesos amb el seu entorn, els nostres alumnes, promouen la solidaritat i prenen consciència de la realitat que els envolta a través de campanyes, en què col·laboren activament:

 

Recollida d’aliments

 

Caminada solidària

 

Campanya de Nadal

 

Dejuni voluntari

 

Dia de la Pau

 

 

 

 

 

ACOMPANYAMENT

Els nostres alumnes s’obren pas en el camí de la vida, a través d’un discerniment real de les seves capacitats i els seus somnis, per això promovem:

 

Tutories setmanals i l’atenció personalitzada al nostre alumnat.

 

Apadrinament del curs per part d’un/a exalumne/a de referència.

 

Acompanyaments en el seu procés de creixement en la fe.

 

Jornades Orienta, en el nostre desig d’oferir un ampli ventall de possibilitats.

 

Suport del Departament d’Orientació al servei dels alumnes per promoure l’atenció a la diversitat i l’orientació acadèmica-professional.

 

Itinerari d’educació afectiu-sexual: Teen Star i Desenvolupament i Persona ..

AMPLIACIÓ D’ HORITZONS

Els nostres alumnes coneixen i gaudeixen de les grans possibilitats que s’obren al seu voltant, a través de la participació en:

 

Concursos i activitats obertes a Sant Cugat.

 

Sortides culturals trimestrals dins i fora del país.

 

Intercanvis a l’estranger: EUA.

 

Vivència compartida d’experiències amb altres escoles Pureza de María d’Espanya:

 

Trobada anual a Taizé (França).

 

Viatge fi d’estudis a Itàlia.

 

Camí de Sant Jaume

 

Moviment Foc

 

FAMÍLIA I ESCOLA VERDA

En la gran família de la Puresa som conscients de la importància de la implicació de les nostres famílies en la tasca educativa. Així doncs, fomentem la comunicació entre el col·legi i la família a través de diferents mitjans:

 

El tracte personalitzat amb les famílies en les tutories de pares i les reunions d’inici de curs.

 

La plataforma EDUQUEM

 

La pàgina web: www.pmaria-santcugat.org

 

Les RRSS: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube

 

L’Associació de Pares i Mares (AMPA)

 

Una  Una Escola Verda en excel·lents instal·lacions, envoltats de natura i aire pur, els nostres alumnes, es preparen per a una reeixida incorporació a estudis posteriors o al món laboral. Alhora, prenen consciència de la importància del reciclatge i del respecte pel medi ambient.

Oferim les modalitats de Batxillerat de CIÈNCIES, TECNOLOGIA, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS segons els següents itineraris:

1r BATXILLERAT

Matèries Comunes:

 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Estrangera: Anglès I
 • Educació Física
 • Religió 
 • Ciències per al món contemporani

 

 

Matèries Optatives:

 • Física
 • Literatura Catalana
 • Psicologia
 • Alemany
 • Ciències de la Terra I

 

 

 • ITINERARI CIÈNCIES

  • MATEMÀTIQUES I
  • QUÍMICA I
  • BIOLOGIA I

 • ITINERARI TECNOLÒGIC

  • MATEMÀTIQUES I
  • QUÍMICA I
  • DIBUIX TÈCNIC I

 • ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS

  • MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS I
  • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
  • ECONOMIA DE L’EMPRESA I

 • ITINERARI HUMANÍSTIC

  • LlATÍ I
  • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
  • ECONOMIA DE L’EMPRESA I

2n BATXILLERAT

Matèries Comunes:

 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Estrangera: Anglès II
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Religió

 

 

Matèries Optatives:

 • Física II
 • Literatura Castellana
 • Geografia
 • Ciències de la Terra II

 

 • ITINERARI CIÈNCIES

  • MATEMÀTIQUES II
  • QUÍMICA II
  • BIOLOGIA II

 • ITINERARI TECNOLÒGIC

  • MATEMÀTIQUES II
  • QUÍMICA II
  • DIBUIX TÈCNIC II

 • ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS

  • MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS II
  • HISTÒRIA DE L’ART
  • ECONOMIA DE L’EMPRESA II

 • ITINERARI HUMANÍSTIC

  • LlATÍ II
  • HISTÒRIA DE L’ART
  • ECONOMIA DE L’EMPRESA II

Normatives
GUIA DE L'ALUMNE BATXILLERAT Curs 2019-2020
CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ Curs 2019-2020