Rutinas y destrezas del pensamiento

Dins de les diferents matèries introduïm les destreses de pensament del doctor Swartz per ajudar a generar un pensament crític i un pensament profund mitjançant l’escala de la metacognició i els diferents organitzadors gràfics. En aquest sentit fomentem el pensament visible amb les diferents rutines de pensament fomentades pel Dr.Perkins.