EBP

Educación basada en proyectos

El prestigiós pedagog italià Francesco Tonucci afirma que “l’escola ha de ser el lloc on s’aprengui a manejar i utilitzar bé les noves tecnologies, on es transmeti un mètode de treball i investigació científica, es fomenti el coneixement crític i s’aprengui a cooperar i treballar en equip”.

L’escola, per tant, “s’ha de fer càrrec de les bases culturals dels joves”, creant hàbits i actituds d’aprenentatge.

En què consisteix treballar per projectes?

Un dels mètodes més utilitzats i que millors resultats aporten és l’ABP. Consisteix, simplement, en la realització d’un projecte de certa envergadura, en grup i a partir d’una pegunta àmplia que proposa el professor.

Ingredients principals:

– Creativitat
– Cooperació
– Motivació
– Visió àmplia, global
– Ús de les TIC

Quins objectius persegueix l’ABP?

– Integració d’assignatures.
– Activitats entorn a una finalitat comuna, definida pels interessos dels estudiants.
– Foment de: la responsabilitat individual, el treball col·laboratiu, la capacitat crítica i la presa de decisions.
– Interacció amb el món real.
– Combinació efectiva d’aprenentatge de continguts fonamentals (currículum) i el desenvolupament de destreses (competències).
– Desenvolupament personal i social.